Danh hiệu Công ty

ISO

Bằng sáng chế

 • pantent- (1)
 • pantent- (2)
 • pantent- (3)
 • pantent- (4)
 • pantent- (5)
 • pantent- (6)

Giấy chứng nhận bằng sáng chế mẫu tiện ích

 • zhuan- (1)
 • zhuan- (2)
 • zhuan- (3)
 • zhuan- (4)
 • zhuan- (5)
 • zhuan- (6)
 • zhuan- (7)

Doanh nghiệp công nghệ cao

Khoa R & D công nghệ kỹ thuật

Các ngành công nghiệp vừa và nhỏ dựa vào khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Bắc

Giấy chứng nhận danh dự

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ "chuyên biệt và mới" ở tỉnh Hà Bắc

Các tổ chức R & D ở tỉnh Hà Bắc